Samowykluczenie - Regulamin

Poniższe warunki mają zastosowanie, jeśli poprosisz o samowykluczenie na wybrany okres. Samowykluczenie jest ważne dopiero po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem z [email protected] Ta informacja zostanie wysłana na adres e-mail, którego użyłeś do rejestracji konta w lemon.casino.

Wszelkie prośby związane z samowykluczeniem muszą być wysyłane z adresu e-mail połączonego z Twoim kontem na specjalnie wyznaczony adres e-mail [email protected]. Pamiętaj, że nie akceptujemy próśb przesłanych za pośrednictwem czatu. Obsługa klienta poprosi Cię o postępowanie zgodnie z instrukcją i wysłanie e-maila.

Jeśli w zgłoszeniu nie podasz okresu samowykluczenia, na Twoim koncie zostanie ustawiona 24-godzinna przerwa i otrzymasz e-mail od naszej obsługi klienta, w którym zaoferujemy Ci 1-tygodniowe, 1-miesięczne, 3-miesięczne samowykluczenie lub stałe samowykluczenie. Upewnimy się, że połączone konta są również blokowane. Przez połączone konta rozumiemy konta, które można powiązać przy użyciu tej samej metody płatności, adresów e-mail, współużytkowania urządzeń, adresów IP, danych osobowych itp.

Jeśli powyższy akapit dotyczy Twojego konta i jeśli nie odpowiesz na e-mail przesłany przez obsługę klienta w ciągu 24 godzin, Twoje konto zostanie ponownie otwarte, o czym zostaniesz poinformowany e-mailem.

Podczas samowykluczenia nie będziesz mieć dostępu do swojego konta, aby dokonać wypłaty. Wszystkie środki pozostałe na koncie zostaną zwrócone ręcznie. W okresie samowykluczenia środki nie mogą pozostać na Twoim koncie.

Samowykluczenie można cofnąć tylko wtedy, gdy zostało ustawione na czas określony. Możesz poprosić o cofnięcie lub skrócenie samowykluczenia tylko wtedy, gdy nie wymieniłeś problemu z hazardem jako powód samowykluczenia. Tylko jedna prośba klienta podczas całego okresu samowykluczenia zostanie rozpatrzona. Lemon.casino zastrzega sobie prawo do oceny, czy Twój wzór obstawiania nie wskazuje, że możesz mieć problem z hazardem. Jeśli spróbujesz ponownie otworzyć konto w okresie samowykluczenia lub bezpośrednio, lub pośrednio wykażesz jakiekolwiek symptomy problemu z hazardem, Twoje konto pozostanie zamknięte. Stałe samowykluczenie pozostanie zamknięte na czas nieokreślony.

Lemon.casino zastosuje wszelkie środki, aby zapewnić zgodność z niniejszą polityką odpowiedzialnego hazardu. Jednak Twoim obowiązkiem jako klienta jest zapoznanie się i zaakceptowanie polityki oraz faktu, że lemon.casino nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku niezgodnego z prawem działania wyłączonego klienta. Działania niezgodne z prawem, to m.in.: Wpłaty i obstawianie zakładów, z innych kont, które nie zostały nam ujawnione.

Wszelkie przyszłe zakłady, środki bonusowe i udział w jakichkolwiek promocjach w czasie samowykluczenia przepadną, co skutkuje brakiem zwrotu stawek lub wypłaty wygranych. Nie będziemy mogli ich przywrócić, jeśli konto zostanie ponownie otwarte po okresie samowykluczenia.

Potwierdzasz, że:

Nie będziesz próbować rejestrować nowego konta lub korzystać z dodatkowych kont, które nie zostały udostępnione nam w lemon.casino podczas samowykluczenia.

Nie będziesz próbować wpłacać ani stawiać zakładów na żadnym ze swoich kont w lemon.casino w okresie samowykluczenia.

Jeśli uda Ci się zarejestrować jakiekolwiek nowe konta w lemon.casino w okresie samowykluczenia, użyjemy wszelkich środków, aby zamknąć wszystkie takie konta zaraz po ich wykryciu.

Odpowiedzialność Lemon.casino podczas okresu samowykluczenia polega na podjęciu uzasadnionych kroków, aby uniemożliwić Ci granie w którykolwiek z naszych produktów. Obowiązkiem klienta jest powstrzymanie się od naruszenia tej polityki.

Jeśli te warunki zostaną przez Ciebie naruszone, lemon.casino i żaden z jego pracowników nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść. Wszelkie straty nabyte w okresie samowykluczenia nie zostaną zwrócone.

Gdy wybrane przez Ciebie samowykluczenie dobiegnie końca, Twoje konto zostanie automatycznie otwarte.