01. Wstęp

Witamy na stronie Lemon Casino. Życzymy, aby czas spędzony na naszej stronie był prawdziwym relaksem. Lemon Casino oferuje dostęp do gier rozrywkowych i hazardowych, w związku z tym nasza działalność podlega wielu przepisom i regulacjom prawnym. Warunki i Zasady użytkowania Lemon Casino stanowi i reguluje poniższy Regulamin, został on przedstawiony w możliwie jasny i zrozumiały sposób. Jeżeli Użytkownik posiada jakiekolwiek pytania dotyczące regulaminu, zapraszamy do mailowego kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

02. Definicje i informacje ogólne

1. Użyte w poniższym Regulaminie terminy:

 • Formularz rejestracyjny – formularz , który Gracz jest zobowiązany wypełnić swoimi danymi zgodnie z prawdą w celu utworzenia Konta Gracza;
 • Użytkownik lub Gracz – użytkownik serwisu i oprogramowania dostępnego przez stronę https://lemoncasino1.io/, który akceptuje wszystkie Warunki i Zasady zawarte w Regulaminie, rejestrując się i korzystając z gier dostępnych na stronie https://lemoncasino1.io/;
 • Konto Gracza – konto osobiste założone przez Gracza w celu korzystania z serwisu Lemon Casino;
 • Nazwa Użytkownika i Hasło – unikatowa nazwa i hasło, które zabezpieczają dostęp do danych i środków dostępnych na Koncie Gracza, służą do identyfikacji Użytkowników i zapewnienia im dostępu do serwisu Lemon Casino;
 • Serwis – wszystkie usługi i gry oferowane przez Lemon Casino, dostępne na stronie https://lemoncasino1.io/, ale nie ograniczając się do nich;
 • Strona – strona internetowa https://lemoncasino1.io/ i wszystkie inne powiązane z nią strony, dostępne poprzez linki;
 • Oprogramowanie – oprogramowanie licencjonowane przez Lemon Casino, w tym wszystkie programy, bazy danych oraz wszelkie inne pochodne treści, dostępne i używane przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, pozwalające uczestniczyć w grach kasyna online.
 • Gra – każda gra dostępna przez stronę Lemon Casino dla korzyści Graczy i zaakceptowaną przez Organ nadzorujący;
 • Kasyno na żywo – wersja online tradycyjnego kasyna, która umożliwia Graczowi przez internet granie w gry kasyno w czasie rzeczywistym;
 • Gry Demo – gry zdefiniowane w poniższym regulaminie w specjalnym trybie Demo, który umożliwia przetestowanie gry przy użyciu wirtualnych środków, zanim Gracz dokona zakładów za rzeczywiste środki.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Gracza od momentu zaznaczenia podczas rejestracji pola „Rozumiem i akceptuję Regulamin”. Oznaczenie tego pola jest jednoznaczne z tym że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego warunki (bez ich modyfikacji), oznacza również że Gracz wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Lemon Casino i przechowywanie ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu strony internetowej. Użytkownik, który nie zgadza się na warunki Regulaminu, powinien zaprzestać dalszej rejestracji.

4. Lemon Casino może wnosić zmiany niniejszego Regulaminu, publikując je na swojej stronie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie. W przypadku zmian w Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez informację widoczną w osobnym oknie, które pokaże się po zalogowaniu do Konta Gracza. Gracz będzie zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania nowego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze zmianami dokonanymi w Regulaminie, powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Lemon Casino w formie pisemnej.

5. Niezastosowanie się strony do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie uznane za zrzeczenie się tego warunku, lub postanowienia.

6. Lemon Casino nie odpowiada w żaden sposób przed żadną z osób w przypadku zaistnienia siły wyższej lub jakiejkolwiek decyzji rządu, lub instytucji prawnej. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wszystkie inne postanowienia pozostają w mocy niedotknięte tą podzielnością.

7. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Regulaminem w wersji angielskiej a jakąkolwiek inną wersją językową wiążąca jest wersja angielska. Język angielski pozostaje dominującym językiem w przypadku interpretacji. Wszystkie wersje językowe Regulaminu odzwierciedlają te same Warunki i Zasady.

8. Lemon Casino może dokonać cesji niniejszej Umowy lub jakichkolwiek praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Użytkownika.

9. Witryna lemon.casino jest marką należącą i zarządzaną przez Orange Entertainment BV, zarejestrowana i regulowana przez prawo Curacao zgodnie z C.I.L. Curaçao Interactive Licensing N.V. numer licencji #5536/JAZ. Numer rejestracyjny Orange Entertainment BV to 158249, zarejestrowana pod adresem Emancipatie Boulevard Dominico F. „Don” Martina 31, Curacao. Przetwarzaniem płatności zarządza Proton Bulls Ltd, spółka będąca w całości własnością Orange Entertainment BV, z siedzibą pod adresem 85 Great Portland Street, First Floor, Londyn, Anglia, W1W 7LT, zarejestrowana pod nr. 13624986.

03. Umowa o usługach online

1. Niniejszy regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy stronami, Orange Entertainment B.V., zarejestrowana: Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curacao, zwanego dalej jako Lemon Casino, a Użytkownikiem, zwanego również Gracz. Umowa ma zastosowanie do strony Lemon Casino, w tym jej treści elektronicznej oraz oprogramowania, poprzez które Użytkownik ma dostęp do serwisu Lemon Casino.

2. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do ustanowienia pewnych warunków w celu umożliwienia Graczom gry (np. minimalna liczba ukończonych gier, weryfikacja zarejestrowanych płatności) oraz rozszerzenia lub zmiany usług na stronie w dowolnym momencie.

04. Dostępność usług

1. Usługi są dostępne i mogą być używane tylko i wyłącznie przez osoby, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z prawem właściwym dla ich kraju zamieszkania. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, czy w jego kraju legalnym jest korzystanie z hazardu online.

2. Usługi nie są dostępne dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie osiągnęły wieku umożliwiającego legalny udział w grach hazardowych, jaki obowiązuje w kraju ich zamieszkania. W przypadku, gdy Gracz nie spełnia warunków koniecznych do zostania naszym Użytkownikiem, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej. Udział w grach pieniężnych jest zarezerwowany wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat lub osiągnęły minimalny wiek umożliwiający legalny udział w grach hazardowych, jaki obowiązuje w przepisach w kraju zamieszkania Użytkownika. Lemon Casino może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o dostarczenie dokumentów prawnych potwierdzających wiek oraz odmówić mu możliwości korzystania z gier w przypadku, gdy istnieją powody sądzić, że wymagania dotyczące minimalnego wieku nie zostały spełnione.

3. Niezależnie od okoliczności, nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z naszych usług przez nieuprawnione do tego osoby lub nieletnich.

4. Usługi oferowane przez Lemon Casino są niedostępne, gdy są one niezgodne z prawem użytkowania (włączając w to, ale nie ograniczając się do Stanów Zjednoczonych). Lemon Casino zastrzega sobie prawo do odmowy i/lub anulowania świadczenia usługi według własnego uznania.

05. Rejestracja

1. W celu uczestniczenia w grach jako Gracz, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie https://lemoncasino1.io/ lub innej stronie połączonej z nią i dostępnej poprzez https://lemoncasino1.io/, a tym samym otworzyć Konto Gracza podając:

 • Płeć;
 • Imię i Nazwisko;
 • Datę urodzenia;
 • Miejsce zamieszkania;
 • Adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego;
 • Nazwę Użytkownika oraz hasło.

2. Gracz dokonuje rejestracji tylko i wyłącznie w swoim imieniu. Rejestracji może dokonać tylko osoba fizyczna. Podczas rejestracji, Gracz jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych, aktualnych i pełnych danych identyfikacyjnych, dotyczących tożsamości, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu e-mail i aktualnego numeru telefonu. Gracz może zostać poproszony o dostarczenie kopii dokumentów takich jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, potwierdzenie miejsca zamieszkania i/lub wystawionego na Gracza nazwisko rachunku w celu weryfikacji i potwierdzenia poprawności podanych podczas rejestracji danych osobistych.

3. Gracz deklaruje, że ma ukończone 18 lat lub osiągnął minimalny wiek umożliwiający legalny udział w grach hazardowych, jaki obowiązuje w przepisach w kraju zamieszkania Gracza. Gracz deklaruje również, że nie jest i nigdy nie był nałogowym hazardzistą.

4. Gracz zapewnia, że w razie jakichkolwiek zmian dotyczących jego danych identyfikacyjnych natychmiastowo dokona ich aktualizacji na Koncie Gracza oraz bezzwłocznie poinformuje o zmianach danych osobowych Lemon Casino.

5. Wszelkie nieprawdziwe informacje, wprowadzanie w błąd, podszywanie się pod osobę trzecią, podmiot lub stowarzyszenie, a także użycie fałszywych nagłówków lub podjęcie innych działań, lub zaniechań w celu ukrycia tożsamości przed Lemon Casino w dowolnym celu będą ścigane z całą surowością prawa. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i wszelkich informacji podanych przez Gracza. W przypadku złożenia depozytu lub uzyskania zysku z wygranych środki te podlegają konfiskacie.

6. W przypadku, gdy Lemon Casino ma powody sądzić, że podane informacje są niepoprawne, wówczas mamy prawo do zawieszenia/zamknięcia Konta Użytkownika, zatrzymując wszelkie środki dostępne na koncie.

7. Użytkownik podczas rejestracji wybiera nazwę Użytkownika, która będzie go identyfikowała na stronie Lemon Casino. Nazwa Użytkownika musi być unikalna i łatwo rozpoznawalna, zabronione są obraźliwe, nieprzyzwoite nazwy oraz odnoszące się do linków internetowych lub nawiązujące do określonych praw użytkownika (np. nazwa Administrator zarezerwowana jest wyłącznie dla Lemon Casino). Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Konta Gracza z niedopuszczalną nazwą Użytkownika. Konto Gracza może zostać ponownie otwarte, gdy zostanie dokonana i zaakceptowana zmiana nazwy Użytkownika.

8. Użytkownik, pod żadnym pozorem, nie może zarejestrować kolejnego (nowego) konta , jeżeli jest już posiadaczem konta w serwisie Lemon Casino - każdy użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta. Posiadanie więcej niż jednego konta jest surowo zabronione i będzie traktowane jako próba oszustwa, niezależnie od tego, czy kolejne konto zostało zarejestrowane przy użyciu prawdziwych danych osobowych użytkownika, danych osób trzecich lub fałszywych danych osobowych. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zamknięcia jakiegokolwiek Konta Użytkownika, w dowolnym czasie i wstrzymania wszelkich transakcji w odniesieniu do któregokolwiek z graczy oraz zablokowania wszelkich pozostałych na koncie funduszy w przypadku, jeżeli Lemon Casino posiada uzasadnione podejrzenie oszustwa, które może nastąpić w przyszłości, aktualnie następuje lub już nastąpiło.

9. Lemon Casino gwarantuje bezpieczeństwo wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji oraz ich przechowywanie zgodnie z Polityką Prywatności.

10. Zabronione są sprzedaż, transfer i odkupywanie Konta Gracza od innych Graczy.

11. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika lub zamknięcia Konta Użytkownika, lecz przy tym informuje, że ewentualne istniejące już zobowiązania będą honorowane.

12. Rejestracja i utworzenie Konta Gracza są bezpłatne.

13. Użytkownik zobowiązuje się poinformować Lemon Casino, jeśli on sam, lub któryś z członków jego rodziny (np. małżonek, partner, dziecko) jest osobą publiczną (Politically Exposed Person) według definicji Financial Action Task Force (FATF). Zgodnie z tą definicją, osoba publiczna, pełni ważne funkcje polityczne, rządowe, sądownicze lub wojskowe lub zajmuje wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach państwowych albo politycznych strukturach partyjnych.

06. Bezpieczne przechowywanie hasła

1. Użytkownik jest zobowiązany wybrać silne i nieprzewidywalne Hasło bezpieczeństwa. Ponadto odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie Nazwy Użytkownika, jak i Hasła bezpieczeństwa. Lemon Casino nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia konta wynikające z wykorzystania konta przez osoby trzecie w związku z ujawnieniem przez Użytkownika (zamierzonym, przypadkowym lub poprzez zaniedbanie, w sposób czynny lub bierny) danych logowania osobom trzecim.

2. Do obowiązków Gracza należy odpowiednie zabezpieczenie Nazwy Użytkownika oraz Hasła. Wszelkie gry online odnotowane oraz dane odnotowane na Koncie Gracza pozostają ważne niezależnie od tego, kto uczestniczy w grze. W przypadku, gdy zachodzi obawa utracenia danych do logowania, Gracz powinien niezwłocznie powiadomić o Lemon Casino. Graczowi zostaną przekazane nowe dane do logowania, a wszelkie przyszłe transakcje dokonane z użyciem wcześniejszych danych będą uznane za nieważne.

3. Lemon Casino nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za ewentualny dostęp do Konta Gracza przez osoby trzecie i nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne potencjalne straty poniesione z powodu nielegalnego wykorzystania Hasła do konta przez osobę trzecią, a także nieautoryzowanego dostępu do konta i/lub transakcji, w których Nazwa Użytkownika i jego Hasło zostały podane prawidłowo.

07. Ograniczenia prawne

1. Użytkownik gwarantuje, że rozumie, iż przepisy prawne dotyczące hazardu online nie są identyczne we wszystkich krajach świata, a także, że zapoznał się i zaakceptował przepisy prawne dotyczące hazardu online, które obowiązują na terytorium kraju, w którym przebywa. Możliwość uzyskania dostępu do strony Lemon Casino nie oznacza, że usługi Lemon Casino i/lub działalność Gracza poprzez stronę są legalne na mocy przepisów prawnych obowiązujących na terytorium kraju zamieszkiwanego przez Gracza.

2. Gracz jest świadomy i akceptuje, że Lemon Casino nie udziela porad prawnych. Użytkownik korzysta z usług i uczestniczy w grach dostarczanych przez stronę na własne ryzyko, a także zna przepisy prawa lokalnego, którym podlega i ma pełną zdolność prawną do uczestnictwa w hazardzie online. Biorąc udział w grach, Gracz potwierdza, że nie uważa prezentowanych gier i serwisów za obraźliwe, budzące zastrzeżenia, nieuczciwe lub nieprzyzwoite w żaden sposób.

3. Użytkownik gwarantuje, że nie jest rezydentem żadnego z “krajów wykluczonych”, takich jak: Curacao, Holandia, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Hong Kong, Irak, Iran, Irlandia, Izrael, Portugalia, Rumunia, Turcja, USA, Korea Północna, Włochy i/lub nie znajduje się na obszarze jakiegokolwiek innego terytorium gdzie występują ograniczenia prawne dotyczące hazardu online.

4. Zamysłem Lemon Casino nie jest namawianie Graczy do korzystania poprzez stronę internetową z usług i gier w krajach, gdzie takie działania są nielegalne. Strona Lemon Casino nie stanowi oferty, zachęty lub zaproszenia do korzystania z serwisu w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działania są zakazane przez prawo.

5. Klienci nie powinni traktować Lemon Casino jako instytucji finansowej ani też oczekiwać oprocentowania swoich depozytów.

6. W przypadku naruszenia niniejszych warunków regulaminu i zarejestrowaniu się z kraju, który został wykluczony, Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta na stałe i konfiskaty wszystkich wygranych.

08. Ograniczenia w użytkowaniu

1. Lemon Casino udziela Graczowi niewyłącznego, niezbywalnego i ograniczonego personalnego dostępu do korzystania ze strony internetowej („Licencja”). Użytkowanie strony uwarunkowane jest zaakceptowaniem przez Gracza Warunków i Zasad niniejszego Regulaminu.

2. Zobowiązaniem i odpowiedzialnością Gracza jest niekorzystanie w sposób nieautoryzowany ze strony internetowej, wiążący się z naruszeniem przepisów niniejszej sekcji.

3. Gracz zobowiązuje się do korzystania z informacji otrzymanych od systemów Lemon Casino wyłącznie w celu realizacji transakcji w obszarze strony.

4. Użytkownik potwierdza, że nie będzie używać na stronie internetowej Lemon Casino żadnych automatycznych urządzeń komunikacyjnych do jakichkolwiek celów, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, nachalne, oszczercze, zniesławiające, krępujące, obsceniczne lub nienawistne.

5. Licencja udzielona na mocy niniejszego Regulaminu wygasa, jeżeli Lemon Casino ma podstawy sądzić, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez Użytkownika w tym adres e-mail, są już nieaktualne lub niepoprawne, lub jeśli Użytkownik nie spełnia dowolnego warunku niniejszej Umowy oraz w przypadku, gdy Lemon Casino stwierdzi, iż ze strony Gracza doszło do jakiegokolwiek nadużycia usług lub gier oferowanych przez Lemon Casino. Po otrzymaniu powiadomienia o takim naruszeniu Gracz zgadza się zaprzestać korzystania z usług Lemon Casino. Gracz zgadza się również z tym, że Lemon Casino może według własnego uznania, z lub bez zawiadomienia wypowiedzieć Graczowi dostęp do dowolnej, lub wszystkich usług, dokonać anulowania transakcji, zmienić lub usunąć wszelkie informacje, lub treści z serwisu.

09. Naruszenia

1. Naruszanie postanowień obowiązującego Regulaminu przez Gracza podczas korzystania ze strony internetowej jest niedozwolone. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uznaje się każde, lecz nie tylko, zachowanie Gracza, który:

 • umyślnie dostarczył nieprawdziwe lub niepełne informacje;
 • próbuje manipulować wynikiem gry poprzez nielegalne praktyki, zmiany w oprogramowaniu lub w inny nielegalny sposób;
 • celowo powoduje uszkodzenia lub usterki na stronie internetowej w celu zakłócenia naturalnego procesu gry;
 • ingerował lub ingeruje w oprogramowanie dostępne na stronie Lemon Casino;
 • używa dowolnego oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji zakłócającego komunikację pomiędzy Graczem a serwerem;
 • używa oprogramowania pozwalającego na oszustwa lub uzyskanie nieuczciwej przewagi podczas gry;
 • dokonuje rejestracji więcej niż jednego Konta Gracza na osobę lub w jakikolwiek inny sposób narusza przepisy określone w niniejszym regulaminie.

2. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu wykrywania i zapobiegania nielegalnym działaniom Graczy. W przypadku wykrycia przez Lemon Casino lub podejrzenia o naruszenie Regulaminu przez Gracza, Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Gracza i konfiskaty wszelkich środków dostępnych na koncie. Lemon Casino ma prawo do natychmiastowego uniemożliwienia Graczowi dalszego korzystania ze strony internetowej, przerwania i zakończenia trwającej gry z lub bez wcześniejszego powiadomienia Gracza do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

3. Gracz zobowiązuje się nie odsprzedawać materiałów marketingowych dostarczanych przez Lemon Casino, nie udostępniać innym dostępu do serwisu po zalogowaniu się, nie kopiować materiałów dostępnych na stronie w celach sprzedaży lub też w dowolny inny sposób bez uzyskania pisemnej zgody Lemon Casino.

4. Wszelkie podejrzane działania będą natychmiast zgłaszane do odpowiednich organów.

10. Likwidacja konta

1. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usług i gier według własnego uznania w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, takich jak:

 • Lemon Casino ma podstawy sądzić, że korzystanie ze strony przez daną osobę jest nielegalne;
 • Lemon Casino może ponieść jakiekolwiek straty finansowe, prawne lub moralne w wyniku czyjejś działalności;
 • jedna lub więcej transakcji dokonanych na stronie zostało ocenione przez Lemon Casino jako przeprowadzone z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu;
 • Lemon Casino zakazuje zmowy Graczy oraz podejmuje działania zakazujące korzystania z urządzeń, w tym robotów, które zakłócają przebieg normalnej gry;
 • Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji lub zablokowania dostępu do gier bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, jeżeli tylko wystąpi taka potrzeba lub/i z powodu błędów technicznych, które mogą zakłócać działanie gier.

2. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i skonfiskowania wszystkich środków z takiego konta, gdzie Lemon Casino miało uzasadnione podejrzenie, że Gracz popełnił lub usiłował popełnić, lub brał udział w postępowaniu prowadzącym do popełnienia potencjalnego oszustwa, lub w inny sposób doradzał w popełnieniu oszustwa przez osoby trzecie, lub hakował, lub w nielegalny sposób uzyskał dostęp do konta innych graczy w celu popełnienia oszustwa. Taka aktywność może obejmować m.in. wykorzystanie skradzionych lub sfałszowanych kart kredytowych, lub numerów kont, fałszerstw, umawiania się Graczy i przekazywania danych lub dokumentów, które są podrobione, skradzione lub w inny sposób naruszone.

11. Niedokończone i przerwane gry

1. W przypadku, gdy jakakolwiek informacja została nieprawidłowo opublikowana na stronie, Lemon Casino podejmie niezbędne działania w celu naprawy i zmiany danych w systemie. Wszelkie wygrane osiągnięte w wyniku opublikowania nieprawidłowych informacji zostaną również zweryfikowane i skorygowane.

2. W przypadku przerwania gry w wyniku jakiegokolwiek błędu wszelkie informacje na temat jej rozwoju zostają automatycznie zapisane w bazie danych, dzięki czemu zawsze mamy dostęp do informacji o przebiegu gry. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected]

3. Zastrzegamy sobie prawo do ponownego rozpatrzenia lub unieważnienia wyników gry, które miały miejsce w momencie występowania problemów technicznych lub zostały osiągnięte w wyniku naruszenia Regulaminu. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich wypłat, które zostały zlecone w wyniku błędu.

12. Gra za pieniądze

1. Każdy Użytkownik, który dokonał poprawnej rejestracji Konta Gracza w serwisie Lemon Casino oraz zdeponował środki na swym Koncie w sposób opisany poniżej, może rozpocząć grę za pieniądze.

13. Gra demo (gra testowa)

1. Każdy Użytkownik, który dokonał poprawnej rejestracji Konta Gracza w serwisie Lemon Casino i z powodzeniem zalogował się na nie, może wypróbować grę (wykluczając Kasyno na żywo) po wybraniu trybu DEMO, korzystając z wirtualnych środków dostępnych po otworzeniu gry.

2. W przypadku jakichkolwiek wygranych wypłata lub zamiana wirtualnych środków na prawdziwe pieniądze nie jest możliwa.

3. Wirtualne środki są automatycznie odnawiane w ciągu 24 godzin, a ich zakup za prawdziwe pieniądze nie jest możliwy.

14. Kasyno na Żywo

1. Podczas korzystania z Kasyna na Żywo Gracz może grać tylko przy jednym stole. Gra przy wielu stołach jednocześnie jest zabroniona, chyba że jest to dozwolone przez dostawcę kasyna internetowego.

2. Wszystkie stoły gier Kasyna na Żywo są monitorowane przez pracowników odpowiednich dostawców kasyn internetowych, a czaty są moderowane. W razie wątpliwości Gracz może w każdej chwili skontaktować się z krupierem Kasyna na Żywo. Stosowanie wulgarnych zwrotów, obraźliwy język, składanie ofert matrymonialnych, komentarze na tle seksualnym i groźby są surowo zabronione.

3. W przypadku pomyłki krupiera, nagranie wideo rozdania zostanie poddane analizie przez pracownika odpowiedzialnego za konkretny stół. Decyzja pracownika jest ostateczna i w przypadku faktycznej pomyłki krupiera, wszystkie zakwestionowane zakłady zostaną graczowi zwrócone w tym konkretnym rozdaniu.

4. Gra w Kasynie na Żywo odbywa się tylko i wyłącznie za środki własne gracza. Środki bonusowe nie mogą być użyte. Operator kategorycznie zabrania zawierania zakładów za środki własne, gdzie szansa wygranej jest równa lub większa niż 70% (pewny zakład). Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta gracza oraz uniemożliwienia i/lub zatrzymania wygranej, lub wypłaty uzyskanej w wyniku naruszenia Warunków i Zasad Regulaminu serwisu i gier.

5. Powyższe zasady Kasyna na Żywo obowiązują jako uzupełnienie Ogólnego Regulaminu Lemon Casino.

15. Wpłaty

1. W celu dokonania depozytu na Konto Gracza (poprzez przelew pieniędzy na rachunek Lemon Casino) należy skorzystać z jednej z dostępnych metod płatności znajdującej się w zakładce Wpłata.

2. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do nałożenia pewnych warunków na stosowanie poszczególnych metod płatności.

3. Lemon Casino nie gwarantuje, że wszystkie metody płatności będą zawsze dostępne. Lemon Casino ma prawo do zmiany dostępnych metod płatności bez informowania o tym fakcie.

4. Depozyty składane na Konta Graczy za pomocą kart kredytowych są realizowane w czasie rzeczywistym.

5. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zażądania kopii obu stron karty kredytowej używanej do realizacji wpłat w dowolnej chwili i wedle własnego uznania. W celu zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa Gracz zawsze będzie poproszony o zakrycie 3-cyfrowego kodu weryfikacyjnego CVV znajdującego się na odwrocie karty oraz o zakrycie wyszczególnionych przez Lemon Casino cyfr numeru karty.

6.

metoda płatności

min. depozyt PLN

max. depozyt PLN

Giropay, Euteller, Multibanco, Crypto (Finrax), Jeton, Neteller, Skrill, Rapid Transfer, Astropay, Zimpler, Trustly, Blik

20

10000

Sofort, Klarna

20

2000

Neosurf

20

4000

Visa/MasterCard

20

3500

MiFinity wallet

50

10500

VOLT, Revolut

100

10000

Paysafecard

20

3000

7. Wszystkie depozyty dodawane są na konto gracza natychmiast lub w niektórych przypadkach w ciągu kilku godzin.

8. Gracz przyjmuje do wiadomości, że Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnej chwili potwierdzenia dokonania płatności na konto gracza za pomocą którejkolwiek z metod płatności.

9. Użytkownik gwarantuje, że w celach złożenia depozytu na Konto Gracza posługuje się tylko i wyłącznie kartą kredytową, kontem bankowym lub jakąkolwiek inną metodą płatności i rozwiązaniami, których jest właścicielem.

10. Dokonywanie depozytów na Konto Gracza w celach innych niż udział w grach, w szczególności w celach nielegalnych (np. pranie brudnych pieniędzy), jest zabronione. Deponowanie środków pochodzących z przestępstw i innych nielegalnych działalności jest również zabronione.

16. Wypłaty

1. Opcja zlecenia wypłaty jest niedostępna w trakcie trwania sesji gry.

2. Wszelkie zlecone wypłaty obsługuje Dział Finansowy Lemon Casino. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do przeprowadzania procedury weryfikacji oraz, w przypadku wątpliwości, do wstrzymania wypłaty. W celu zlecenia przez Gracza pierwszej wypłaty niezbędna jest pełna weryfikacja Konta Gracza. W przypadku procedury weryfikacji Gracz zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty potwierdzające jego tożsamość tj.: dowód osobisty, prawo jazdy, wyciąg z konta bankowego lub każdy inny dokument tożsamości, który Lemon Casino uzna za stosowny. Żadna wypłata, której kwota jest równa bądź wyższa niż €500 (lub ekwiwalent w innej walucie) nie zostanie zrealizowana, dopóki użytkownik nie dostarczy wymaganych dokumentów tożsamości, a jego Konto Gracza nie zostanie pomyślnie zweryfikowane.

3. Gracz zobowiązuje się dostarczyć dokumenty w ciągu 60 (sześćdziesiąt) dni roboczych od dnia otrzymania od Lemon Casino wniosku o przedstawienie dokumentów wymaganych do weryfikacji Konta Gracza. W przypadku, gdy Gracz nie przedstawi dokumentów w wyznaczonym czasie, zlecenie wypłaty zostanie anulowane, Konto Gracza zamknięte a środki pozostałe na koncie skonfiskowane.

4. Lemon Casino zastrzega sobie prawo, że w dowolnym czasie może przeprowadzić dodatkową weryfikację w postaci potwierdzenia tożsamości, wieku oraz miejsca zamieszkania. W przypadku, gdy dane te są różne, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wypłaty salda, chyba że Gracz może wykazać swoje uprawnienie do depozytu za pomocą innych środków.

5. Wszystkie metody wypłat oraz informacje na ich temat dostępne są w sekcji Wypłata.

6. Wszelkie koszty związane ze zleconą wypłatą, jeżeli takowe występują i zostały opublikowane na stronie, ponoszone są przez odbiorcę (Gracza).

7. Wypłata wygranych lub ich części może zostać zrealizowana wyłącznie po uprzednim zleceniu jej przez Gracza. Prosimy zauważyć, że wyłącznie jedna wypłata środków tygodniowo wolna jest od dodatkowej opłaty. Druga i każda kolejna wypłata środków w tym samym tygodniu kosztuje €5 (lub ekwiwalent w innej walucie). Minimalna kwota wypłaty środków nie dotyczy wyłącznie przypadku, w którym Gracz dokonuje zamknięcia konta gracza - wówczas Użytkownik ma prawo do wypłaty wszystkich swoich środków znajdujących się na koncie.

metoda płatności

min. wypłata PLN

max. wypłata PLN

MiFinity wallet

50

10500

bank transfer

20

5000

Crypto (Finrax)

140

10000

Jeton, Neteller, Skrill, Rapid Transfer, Astropay

50

10000

8. Dane osobowe Gracza oraz dane osobowe właściciela konta bankowego (lub każdego innego konta w zależności od metody płatności) muszą być takie same. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości i weryfikacji konta bankowego (lub innego konta w zależności od metody płatności). Do czasu otrzymania takich dokumentów wypłata środków nie będzie możliwa.

9. Wypłata środków może zostać zrealizowana wyłącznie na to samo konto oraz tą samą metodą płatności, jaką został złożony depozyt na Koncie Gracza. Rozumiemy, że czasami zlecenie wypłaty tą samą metodą płatności nie jest możliwe z różnych względów. W takich przypadkach dopuszczalne jest zlecenie wypłaty alternatywną metodą na konto, które uprzednio zostało zweryfikowane i potwierdzone.

10. Wypłaty realizowane są przez Lemon Casino w okresie od 3 do 5 dni roboczych, jednakże dokładamy wszelkich starań, aby czas ten był możliwie jak najkrótszy.

11. Każdy depozyt złożony na konto gracza podlega co najmniej 1-krotnemu obrotowi, zanim możliwe będzie dowolne dysponowanie środkami zgromadzonymi na koncie gracza. Zakłady z minimalnym ryzykiem (zakłady przeciwstawne) na grach stołowych nie są wliczane do spełnienia warunków obrotu depozytem. Istnieje możliwość dokonania opłaty manipulacyjnej w wysokości 5% (minimum €10 na transakcję) w przypadku chęci zrezygnowania z gry i zamknięcia Konta Gracza przed dokonaniem co najmniej 1-krotnego obrotu. W żadnym wypadku środki z konta gracza nie mogą zostać wypłacone bez wcześniejszego obrotu nimi, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z Działem Zarządzania Ryzykiem Finansowym.

12. Graczowi przysługuje możliwość zwrotu wpłaty, aby tego dokonać musi złożyć wniosek o zwrot wpłaconych środków w przeciągu 24 godzin od wykonania wpłaty. Środki zostaną zwrócone za pomocą tej samej metody, za pomocą której zostały wpłacone, lub na zweryfikowany rachunek bankowy w przypadku braku możliwości zwrotu tą samą metodą. W przypadku, gdy Gracz obrócił wpłacone środki uczestnicząc w grach dostępnych w serwisie Lemon Casino, nie ma możliwości żądania zwrotu. Polityka Zwrotów

17. Opłaty

1. Kwota przedstawiona w oknie wypłaty jest kwotą netto i taka też kwota zasili konto Gracza, na które będzie chciał, abyśmy wysłali zleconą przez niego wypłatę. Czasami jednak mogą wystąpić dodatkowe opłaty m.in. podczas realizacji wypłaty ze strony firmy obsługującej daną metodę płatności.

2. Walutą bazową w serwisie Lemon Casino jest EURO. Jednakże bilans Konta Gracza może być wyświetlany w innej walucie. Gracz podczas rejestracji może wybrać inną bazową walutę, jednakże musi pamiętać, iż środki wpłacane na jego konto wówczas podlegają przewalutowaniu na podstawie aktualnego kursu walutowego, jeżeli wpłata zostanie dokonana przy użyciu innej waluty lub wypłata będzie zlecona na konto w innej walucie niż waluta używana na Koncie Gracza.

3. W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Gracza przez sześć (6) miesięcy (180 dni) konto gracza jest uznawane jako konto nieaktywne i zostaje nałożona opłata administracyjna w wysokości €5 miesięcznie lub równowartości w walucie konta 5 USD, 5 CAD, 7,5 NZD, 25 PLN, 50 NOK, 400 INR, 2000 HUF, 100 ZAR, o ile saldo jest dodatnie. Opłata będzie pobierana do momentu, kiedy konto gracza zostanie aktywowane przez zalogowanie się i obstawienie zakładu lub kiedy minie okres 30 miesięcy.

4. Raporty aktywności Graczy będą sporządzane kwartalnie, a opłaty będą pobierane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie, jeżeli Gracz nie złoży z 30-dniowym wyprzedzeniem pisemnego wypowiedzenia wysyłając e-mail na adres [email protected]

5. W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności na Koncie Gracza przez 30 miesięcy wówczas Lemon Casino zwraca aktualny bilans konta gracza na zweryfikowany rachunek Gracza.

6. Gracz może dokonać zamknięcia Konta Gracza w dowolnym momencie. W przypadku chęci wycofania środków z Konta Gracza, które zostało zamknięte, zawieszone lub zablokowane prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta wysyłając e-mail na adres [email protected]

7. Gracz wyraźnie upoważnia Lemon Casino do pobierania opłat należnych i zgodnych z warunkami Regulaminu poprzez obciążenie salda na Koncie Gracza.

18. Regulamin bonusów

1. Bonusy mogą być przyznane tylko jednorazowo na: osobę, gospodarstwo domowe, rodzinę, adres gospodarstwa domowego, adres e-mailowy, metodę płatności, adres IP lub urządzenie dostępu publicznego.

2. W przypadkach, kiedy Gracz dokona wpłaty z użyciem oferty bonusowej lub kodu promocyjnego, kwota bonusu zostanie umieszczona w Saldzie Bonusowym i będzie oddzielona od Salda Rzeczywistego. Dotyczy to również przyznawania Darmowych Środków Bonusowych, czyli dodawanych środków bez wymogu wpłaty.

3. Oferta bonusowa i zasady przyznawania Bonusów są dostępne na stronie internetowej, w sekcji “Promocje”.

4. Lemon Casino oferuje wiele atrakcyjnych metod wynagradzania swoich nowych i już istniejących Użytkowników. Bonusy są przyznawane w ramach spełnienia warunków zawartych w Regulaminach poszczególnych promocji Lemon Casino.

5. Ważność bonusów jest określona czasowo, a Regulamin tych ofert związany z jakimikolwiek nagrodami bonusowymi, podlega zmianom w zależności od warunków samych promocji.

6. Jeśli gracz naruszy jakiekolwiek ze wspomnianych ograniczeń, Lemon Casino zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat i konfiskaty wszystkich wygranych.

7. Suma wygranych z bonusu i powiązana z nimi wpłata pozostanie środkami bonusowymi i nie podlega wypłacie do momentu wykonania wymaganego pełnego obrotu.

8. W przypadku zlecenia wypłaty środków przed wykonaniem pełnego obrotu wszelkie wygrane, środki bonusowe i zlecona wypłata zostaną anulowane.

9. Gracze mogą rezygnować z bonusów. Aby anulować bonus, należy wejść w zakładkę “Moje Konto”-”Bonusy” i kliknąć “Anuluj”. Należy pamiętać, że anulując bonus przed wykonaniem pełnego obrotu, bonus i suma wygranych w ramach Salda Bonusowego zostanie również usunięta.

10. Stawka maksymalna (także w grach wewnętrznych gier głównych, takich jak Gamble i/lub mini-gra) nie może być wyższa niż €5 (lub równowartość w innych walutach) do momentu wykonania pełnego obrotu. Stawki wyższe niż dopuszczalne, przed wykonaniem pełnego obrotu, nie będą brane pod uwagę. W przypadku stwierdzenia nieregulaminowej gry, Lemon Casino zastrzega sobie prawo do anulowania zleconych wypłat środków, konfiskaty wygranych, anulowania środków bonusowych i/lub zamknięcia Konta Gracza.

11. Środki Bonusowe nie będą bezpośrednio wypłacane, do momentu, gdy staną się Środkami Realnymi. W przypadku, gdy balans pieniężny konta zawiera Bonus i prawdziwe środki, wówczas Środki Bonusowe nie zostaną włączone do obrotu, do momentu aż prawdziwe środki zostaną w pełni wykorzystane. Szczegółowe zasady bonusu będą opublikowane na stronie internetowej serwisu.

12. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do wycofania i/lub anulowania jakichkolwiek wygranych bonusowych i/lub promocyjnych, których pochodzeniem jest nieprzestrzeganie warunków i zasad regulaminu, nadużycie i/lub niewłaściwe korzystanie z systemu promocyjnego. W przypadku jakichkolwiek sporów gracz akceptuje decyzję Lemon Casino jako ostateczną.

13. Jakakolwiek przesłanka dotycząca nieuczciwej aktywności (między innymi oszustwo, manipulacja, wyłudzenie arbitrażowe itp.) w ramach bonusu, spowoduje zawieszenie konta oraz konfiskatę wszystkich zgromadzonych środków.

14. Językiem nadrzędnym w zakresie interpretacji bonusów, jest język ANGIELSKI.

19. Regulamin Darmowych Spinów

1. Darmowe Spiny mogą być przyznane tylko jednorazowo na: osobę, gospodarstwo domowe, rodzinę, adres gospodarstwa domowego, adres e-mailowy, metodę płatności, adres IP lub urządzenie dostępu publicznego.

2. Darmowe Spiny są przyznawane w ramach wybranych promocji jako opcja z wpłatą lub jako indywidualnie przyznawana nagroda dla gracza, do wykorzystania w konkretnej grze lub grupie gier. Oferty Darmowych Spinów i szczegóły ich przyznawania są dostępne na stronie internetowej serwisu, w sekcji Promocje lub przesyłane graczom drogą mailową.

3. Ilość i okres ważności Darmowych Spinów jest określona przez Lemon Casino.

4. Suma wygranych z Darmowych Spinów zostanie automatycznie dodana bezpośrednio do konta gracza jako środki bonusowe. Darmowe Spiny muszą zostać obrócone 15 razy, zanim nastąpi wymiana na środki realne i będzie możliwa ich wypłata.

5. Obrót na Grach Stołowych, Video Pokerze i Pokerze na Żywo nie jest brany pod uwagę.

6. Darmowe Spiny i ich Regulamin dotyczą promocji okresowych i podlegają zmianie zgodnie z zasadami ofert promocyjnych.

7. Językiem nadrzędnym w zakresie interpretacji Darmowych Spinów, jest język ANGIELSKI.

20. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Gry i usługi znajdujące się na stronie są dostępne dla Graczy tylko w zakresie bieżącego stanu technologii. Lemon Casino nie gwarantuje, że strona internetowa i / lub gry będą dostępne bez przerwy i nie odpowiada za przerwy w ich dostępie.

2. Lemon Casino zobowiązuje się dostarczać usługi poprzez stronę internetową. Jednakże Lemon Casino nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, przerwy, opóźnienia w działaniu lub transmisji danych, awarii linii komunikacyjnej, kradzieży, zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do strony, lub usług.

3. Lemon Casino nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne lub uszkodzenia sieci, komputerowego systemu, serwerów, sprzętu, oprogramowania i związane z tym problemy z dostępem do strony i usług spowodowane m.in. siłami wyższymi.

4. Nie odpowiada również za błędy zawarte w grach i nie jest zobowiązany do ich naprawy – Lemon Casino nie odpowiada za żadne szkody powstałe w ich wyniku. Ponadto Lemon Casino nie ponosi odpowiedzialności za istnienie oraz ewentualne szkody powstałe przez wirusy lub inne szkodliwe elementy znajdujące się na stronie internetowej, lub serwerze, które mogą doprowadzić do uszkodzenia dysku komputera i/lub oprogramowania. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości wszelkie wygrane, które mogą zawierać błędy będą weryfikowane przez Lemon Casino.

5. Lemon Casino nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane do systemu, za ich niekompletność i nieścisłości podczas ich przesyłania. W szczególności, Lemon Casino zastrzega sobie prawo do poprawiania oczywistych pomyłek w trakcie przechowywania i przetwarzania danych (np. błędy dotyczące tożsamości graczy, dokonany obrót itd.). W przypadku takich błędów gra zostanie uznana za nieważną, a pieniądze zwrócone Graczowi. Lemon Casino zastrzega sobie także prawo do ograniczenia/odmówienia Graczowi udziału w grach w uzasadnionych przypadkach.

6. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Lemon Casino w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za żadne straty lub szkody wynikające z korzystania z witryny lub usług, za wszelkie treści zamieszczone na lub za pośrednictwem strony, lub usług, jak również za postępowanie każdego Użytkownika strony zarówno w trybie online, jak i offline.

7. Użytkownik zgadza się w pełni zabezpieczyć i zwalnia Lemon Casino - jego dyrektorów i pracowników z wszelkich kosztów, wydatków, strat, szkód, roszczeń i zobowiązań, które mogą powstać w wyniku działań Użytkownika korzystającego z witryny lub usług.

8. Lemon Casino nie ponosi odpowiedzialności za kwotę oraz wykorzystanie środków zdeponowanych przez Użytkownika lub osoby trzecie.

9. Lemon Casino nie ponosi odpowiedzialności za utratę wygranych wynikającą z przerwanej gry.

10. Powyższe wykluczenia i ograniczenia obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe i w żadnym przypadku cała skumulowana odpowiedzialność Lemon Casino, w odniesieniu do transakcji będących podstawą takiej odpowiedzialności, nie powinna przekraczać kwoty, jaką Gracz zdeponował na swoim Koncie Gracza.

11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu serwisu zobowiązuje się on zwolnić Lemon Casino od wszelkich roszczeń i ponosi wszelkie koszty wynikające z jego działania.

12. Lemon Casino nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku czynnika ludzkiego lub technicznego w produktach oferowanych przez Lemon Casino. W przypadku jakiegokolwiek błędu Lemon Casino zastrzega sobie prawo do unieważnienia gry bądź naprawy błędu.

21. Zgłoszenia przypadków prania pieniędzy

1. Żadna osoba nie ma prawa korzystać ze strony w celach prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu. Lemon Casino będzie stosować najlepsze dostępne techniki zapobiegające praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CTF – anti-money laundering/counter terrorism financing). Ponadto Lemon Casino rezerwuje sobie prawo do odmowy/wstrzymania świadczenia usług i anulowania transakcji w przypadku Użytkowników, którzy nie akceptują lub nie postępują zgodnie z następującymi wymaganiami i polityką AML/CTF:

 • wszelkie wygrane będą wypłacone wyłącznie osobie, która dokonała rejestracji w naszym serwisie i zostaną one zwrócone na kartę kredytową, z której został dokonany depozyt na konto gracza lub na zweryfikowany rachunek bankowy należący do właściciela konta Lemon Casino;
 • w przypadku dokonania depozytu na Konto Gracza za pomocą karty płatniczej, ewentualna wypłata środków może zostać zrealizowana wyłącznie na tę samą kartę płatniczą lub na zweryfikowany rachunek bankowy, w przypadku braku możliwości wypłaty na kartę płatniczą;
 • dozwolone jest posiadanie wyłącznie jednego Konta Gracza w serwisie Lemon Casino. Żadne środki nie zostaną wypłacone z konta założonego na fałszywe dane lub w przypadku, gdy Gracz dokona rejestracji kilku kont;
 • Lemon Casino może od czasu do czasu, według własnego uznania zażądać dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów tożsamości, takich jak np. paszport, dowód osobisty lub każdy inny dokument tożsamości, który Lemon Casino uzna za stosowny. Ponadto Lemon Casino może zawiesić/zamknąć konto do czasu otrzymania kopii wymaganych dokumentów;
 • wszystkie transakcje w serwisie są dokładnie sprawdzane w celu zapobiegania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu;
 • w przypadku, gdy Gracz nie przestrzega Regulaminu, Lemon Casino może zawiesić/zamknąć Konto Gracza do czasu zakończenia dochodzenia.

2. Lemon Casino zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Gracza w przypadku wykrycia podejrzanych transakcji.

22. Własność intelektualna

1. Cała zawartość strony, znaki towarowe, znaki usług, nazwy handlowe, loga i ikony są własnością Lemon Casino lub jej podmiotów i są chronione prawem autorskim oraz międzynarodowymi umowami i przepisami.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych informacji chronionych prawami własności intelektualnej z materiałów, które Użytkownik otrzymuje od Lemon Casino, lub witryny Lemon Casino. Gracz nie otrzymuje żadnych praw własności intelektualnej lub prawa/licencji na korzystanie z tych materiałów.

3. Obrazy wyświetlane na stronie są własnością Lemon Casino lub są wykorzystywane za zgodą. Użytkownik zgadza się nie przesyłać, publikować, powielać lub rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów informacyjnych, oprogramowania lub innych chronionych prawem autorskim, lub innymi prawami własności intelektualnej (jak również prawa do jawności i prywatności), bez uzyskania zgody właściciela takich praw oraz uprzedniego otrzymania pisemnej zgody od Lemon Casino.

23. Ubezpieczenie

1. Użytkownik niniejszym zgadza się w pełni zabezpieczyć i zwalnia Lemon Casino, jej dyrektorów, pracowników, partnerów i dostawców usług z wszelkich kosztów, wydatków, strat, szkód, roszczeń i zobowiązań wynikających z:

 • dostępu przez Użytkownika do strony oraz usług;
 • naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy;
 • naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa.

24. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

1. Niniejsza Umowa zawierana jest na czas nieokreślony po zaakceptowaniu Warunków i Zasad Regulaminu.

2. Gracz może wypowiedzieć Umowę zawartą z Lemon Casino wysyłając mailowe powiadomienie na adres [email protected] W przypadku wypowiedzenia Użytkownik nie będzie mógł dokonywać nowych transakcji.

25. Marketing i promocje

1. W przypadku, gdy Gracz wygrywa kwotę wynoszącą dwa i pół tysiąca euro (€2500 lub równowartość w innych walutach) lub więcej w wyniku korzystania z oprogramowania, lub serwisu, może on zostać poproszony o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie przez Lemon Casino nazwy użytkownika, imienia i/lub wizerunku we wszystkich mediach w celach marketingowych i promocyjnych. Jednakże ostateczna decyzja dotycząca pozwolenia na wykorzystywanie przez Lemon Casino danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych pozostaje w kwestii Użytkownika.

26. Polityka prywatności

1. Akceptacja Warunków i Zasad Regulaminu jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją warunków Polityki Prywatności obowiązującej na https://lemoncasino1.io/. Z warunkami Polityki Prywatności Użytkownik może zapoznać się w zakładce Polityka prywatności.

27. Odpowiedzialna gra

1. Lemon Casino chce mieć pewność, że Użytkownicy korzystając z serwisu, robią to w sposób odpowiedzialny. Zdajemy sobie sprawę, że hazard może uzależniać i negatywnie wpływać na życie niektórych osób. Ponieważ dbamy o swoich Użytkowników i chcemy, aby gra w naszym serwisie była przyjemnym doświadczeniem, w związku z tym oferujemy szereg różnych udogodnień, które pozwolą Użytkownikowi grać w sposób odpowiedzialny.

2. Dlatego też oferujemy: limity depozytowe, limity na gry i przegrane, limity czasu sesji, a także samo wykluczenie na określony czas, jak również stałe samo wykluczenie. Każdą z opcji Gracz może ustalić samodzielnie lub za pomocą Obsługi Klienta.

3. Lemon Casino zapewnia wspomnianą powyżej możliwość samo wykluczenia na określony przedział czasu tj.: 24 godziny, 30 dni lub 90 dni. Dokonanie takiej zmiany skutkuje brakiem możliwości wznowienia aktywności konta do czasu ustalonego wcześniej. Podczas trwania samo wykluczenia Lemon Casino uczyni co w jego mocy, aby Gracz nie stworzył nowego konta.

4. Użytkownik https://lemoncasino1.io/ może samodzielnie określać wysokość wpłat, przegranych, a także limity gier na ustalony okres.

5. W przypadku ustawienia przez Gracza limitu na określony czas i chęci wcześniejszego zmniejszenia lub dezaktywacji limitu wymagane jest zgłoszenie wniosku do Działu Obsługi Klienta. Po złożeniu wniosku istnieje okres 7 dni, który jest niezbędny do rozpatrzenia złożonego wniosku przez Lemon Casino, po upływie tego okresu wnioski będą wprowadzane natychmiast.

6. Kiedy Użytkownik zablokuje swoje konto, nie może otworzyć nowego do czasu upłynięcia okresu zawieszenia. Nowe konto zostanie zamknięte, a środki zamrożone - w tym także niezasłużenie otrzymany bonus na powitanie. Po upływie czasu zawieszenia konto zostanie przywrócone, a wraz z nim wznowiona możliwość grania.

7. Jeśli Użytkownik postanowi zamknąć konto całkowicie, jego natychmiastowe otworzenie jest niemożliwe. Użytkownik musi pisemnie uzasadnić, dlaczego chce ponownie otworzyć konto. Niemniej jednak w takim przypadku https://lemoncasino1.io/ zastrzega sobie prawo do nie otwierania konta z jakiejkolwiek przyczyny.

8. Na naszej stronie można również znaleźć informacje oraz linki do podmiotów zewnętrznych, które mogą pomóc w przypadku uzależnienia od hazardu. Jeśli uważasz, że możesz być uzależniony od hazardu, zachęcamy do szukania pomocy w odpowiednim dziale lub też kontakt z nami drogą mailową.

9. Korzystając z usług na stronie Lemon Casino, Gracz potwierdza, iż zdaje sobie sprawę z udziału w grach losowych, których wynikiem może być utrata pieniędzy. Odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest tylko i wyłącznie właściciel Konta Gracza. Ujawnienie Ryzyka

10. Należy pamiętać, iż każdy Użytkownik rejestrujący nowe konto akceptuje Warunki i Zasady Regulaminu, jednoznacznie potwierdzając, że nie posiada innego wcześniej zarejestrowanego Konta Gracza i nie dokonał samowykluczenia w serwisu Lemon Casino. Zgodnie z powyższym żadne wpłaty, przegrane i wygrane nie będą zwrócone Użytkownikowi, którego Konto Gracza jest powiązane z innym, nieuczciwie utworzonym kontem. Wyjątkiem są pozostałe niewykorzystane środki z wpłat, które zostaną zwrócone Użytkownikowi w całości. W celu pełnej analizy powyższych przypadków, Dział Odpowiedzialnej Gry lub Dział Nadużyć Finansowych mają prawo zażądać dodatkowe dokumenty (np.: dowód osobisty) oraz przeprowadzić personalną weryfikację telefoniczną.

28. Reklamacje

1. W przypadku reklamacji lub problemów prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta pod adresem: [email protected], Lemon Casino dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona jak najszybciej.

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z Regulaminem strony Lemon Casino.